HSK成绩有哪些效用


      (1) 越来越多政府部门、跨国公司作为聘用和晋升的依据

      (2) 在中国工作办理中国工作签证的重要加分项目

      (3) 留学中国/申请中国大学奖学金必备条件

      (4) 全球最权威国际汉语水平的证明,建立考生学汉语的信心